Domů » Festivaly, Filmy, Recenze

MFF Karlovy Vary 2014: Maska šílenství

Minulý rok byl na MFFKV v sekci Imagina uveden experiment režiséra Norberta Pfaffenbichlera Vyslanec stínů (2013), jehož společným jmenovatelem byl herec němé éry Lon Chaney. Pfaffenbichler shromáždil a sestříhal veškeré jeho dochované filmy, aby naznačil šíři Chaneyho herectví a působivé proměny gest či líčidel. Falešně vytvořená kontinuita mezi snímky vybízela k hledání znepokojivých i zábavných dvojsmyslů. Mimoto sdělovala mnohé o formálních postupech Hollywoodu – s ohledem na hercovu specializaci hlavně v hororovém žánru – do Chaneyho předčasné smrti v roce 1930.

Ke svéráznému oživení byl nyní vyvolen Boris Karloff, který s Chaneym sdílel pozici hororové ikony v období klasického Hollywoodu. Karloffova kariéra pokrývala podstatně delší úsek a vypovídá mnohé o kolísavosti slávy i příležitostí. Herec, jehož plakáty k filmům stačilo na počátku třicátých let pro zaručený úspěch opatřit lakonickým KARLOFF, se v dalších desetiletích upisoval ke stále prapodivnějším projektům. Sestříhat a sledovat možné vazby této kariéry byla zkrátka výzva, jejíž výsledek může potěšit žánrového fanouška, formalistu i člověka, kterého láká výzkum ideových motivů hollywoodské produkce. Pfaffenbichler se nenechal svést k adoraci kanonických děl, a proto Frankenstein (1931) ani Mumie (1932) nedostávají výlučný prostor na úkor zapomenutých snímků. Pracuje se s všemožnými materiály včetně verze s německým dabingem či francouzskými titulky. Jejich vzájemné poměřování přiléhavě dokládá, jak filmy s Karloffem postupně recyklovaly již zažité postupy, případně se pokoušely o svéráznou aktualizaci.

Ve střihovém filmu se mimo Karloffa neobjeví jiný herec, nicméně nezanedbatelné místo tu mají zvířata i roboti. Není divu, monstrum z Frankensteina reprezentovalo jen raný příklad fenoménu nelidského, v němž se tento herec trvale pohyboval. Nepřímým důsledkem bylo časté obsazování Karloffa do rolí exotických vůdců, protože orientalistická tradice v něm našla ideálního vyslance předsudků a dlouhotrvajících stereotypů. Pfaffenbichlerův sestřih naznačil komplexní interpretaci v tušených bojích titulních protagonistů napříč filmy. Jelikož většina hercových děl pojednávala o tušeném nebezpečí, přímo se nabízelo zdůraznit paranoidní aspekt všudypřítomného pronásledování. Jinými slovy, Karloff vyvolává hrůzu pouze proto, aby jí byl vzápětí pohlcen v dalším svém filmu. Brání se v zásadě vlastním stínům a proměnám, jimiž v kariéře prošel, což pokládám za velmi inspirativní zkratku.

Martin Mišúr

Maska šílenství (A Masque of Madness: Notes on Film 06-B, Monologue 02; Norbert Pfaffenbichler, 2014)

Doporučujeme

Odejít a odpovědět

Přidat příspěvek níže či na něj upozornit ze své vlastní stránky. Můžete také sledovat tyto komentáře přes RSS.

Udržujte pravidla diskuze. Vyjadřujte se k tématu. Žádné spamy.

Můžete použít tyto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tato stránka podporuje systém Gravatar. Pro vytvoření svého vlastního avataru (ikonky) se stačí registrovat na Gravatar.

Poznámky

Tento příspěvek byl napsán uživatelem dne 11. 7. 2014 ve 15.42 a zařazen do kategorie Festivaly, Filmy, Recenze ..

Můžete příspěvek okomentovat nebo na něj upozornit ze své vlastní stránky. Pro aktuální přehled o diskuzi, můžete sledovat tyto komentáře přes RSS.

Toto je Gravatar-enabled weblog. Pro vytvoření svého vlastního avataru (ikonky) se stačí registrovat na Gravatar.

Nejnovější komentáře

Creative Commons License

KalendářPro kompletní výhled přejděte na stranu kalendáře.