Články v: Literatura

Domů » Archiv » Literatura

Andrej a jeho ženy – kniha Andrej Tarkovskij: Skutečnost a sny o domově

Andrej a jeho ženy – kniha Andrej Tarkovskij: Skutečnost a sny o domově

S myšlenkovým světem a tvůrčími principy jednoho z největších ruských umělců dvacátého století Andreje Arseňjeviče Tarkovského se čeští čtenáři mohli seznámit v knihách Krása je symbolem pravdy (Camera obscura, 2005) a Zapečetěný čas (Camera obscura, 2009). Již v roce 1997 byly nakladatelstvím Větrné mlýny vydány Tarkovského deníky z let 1970 až 1986, znehodnocené ovšem chybami v překladu a nedůslednou redakční …

Hledání určitého realismu – kniha Pier Paolo Pasolini a jeho filmy

Hledání určitého realismu – kniha Pier Paolo Pasolini a jeho filmy

Nakladatelství Casablanca v ediční řadě Filmoví tvůrci dosud vydalo monografie nabízející studie autorského rukopisu Larse von Triera, Alfreda Hitchcocka, Ingmara Bergmana, Krzysztofa Kieślowského nebo Akiry Kurosawy. V loňském roce je doplnila kniha Miklós Jancsó a jeho filmy od českého filmovědce Zdeňka Hudce. Právě k ní má nejblíže novinka Pier Paolo Pasolini a jeho filmy (preloženo z anglického originálu A Certain Realism. …

Žádná mizanscéna, žádné vedení herců: Bresson o Bressonovi. Rozhovory (1943-1983)

Žádná mizanscéna, žádné vedení herců: Bresson o Bressonovi. Rozhovory (1943-1983)

Francouzský režisér Robert Bresson patřil k nejosobitějším filmařům světové kinematografie. Od roku 1934, kdy debutoval krátkometrážními Veřejnými záležitostmi (Les Affaires publiques), do své smrti v roce 1999 natočil čtrnáct titulů, s jejichž pomocí se snažil realizovat svůj sen o skutečném filmu. Filmu, který by nebyl pouhou reprodukcí nebo syntézou literatury, divadla a hudby, ale zakládal by novou estetickou kategorii.
Vnější drama …

Here: Richard McGuire

Here: Richard McGuire

Okno domu svádí každého kolemjdoucího. Popřít svoji zvědavost a nepodívat se dovnitř je nemožné. Nelze odolat. Jen koutkem oka nahlédnout. Zachytit v paměti nepatrný fragment z příběhu, který se v místnosti odvíjí, jeden z mnoha. Potom okamžitě odvrátit zrak a pokračovat dál v cestě. Komiks Here od Richarda McGuira, jenž je zabalen do obálky s nakresleným oknem, vábí čtenáře podobným …

Filmová propaganda pohledem historika

Filmová propaganda pohledem historika

Kniha Richarda Taylora Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany vyšla poprvé v roce 1979. Po osmnácti letech si díky překladu Petrušky Šustrové a péči nakladatelství Academia můžeme v češtině přečíst její revidovanou verzi z roku 1998. Filmová propaganda rozšiřuje ediční řadu Šťastné zítřky, dosud zkoumající vliv totalitní ideologie na kulturu a společnost převážně v poválečném Československu. Taylorova kniha svým …

Made in Japan: Eseje o současné japonské popkultuře

Made in Japan: Eseje o současné japonské popkultuře

Kniha Made in Japan: Eseje o současné japonské popkultuře vyšla v nakladatelství Labyrint jako druhý svazek edice Fresh Eye, jež se zaměřuje na vizuální kulturu. Není tedy překvapivé, že se hned zkraje existence této edice objevil svazek zabývající se Japonskem, neboť pro zemi vycházejícího slunce je v dnešní době mix podivných kulturních produktů typický a do značné míry také vytváří …

Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec: Od ideologie k exkrementu

Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec: Od ideologie k exkrementu

Nakladatelství nejen filmové literatury Casablanca vydalo na konci loňského roku čtvrtý svazek edice Moderní film, v níž dosud vycházely překlady analýz důležitých současných filmů (jmenovitě Pulp Fiction, Matrix a Mrtvý muž). Nově vydaná studie o filmu Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec se však oproti první třem svazkům liší hned ve dvou podstatných ohledech. Jednak se nejedná o překlad, …

Ponorná řeka kinematografie: Manifestace divů plná

Ponorná řeka kinematografie: Manifestace divů plná

 „POZNÁNÍ SKUTEČNÉ TVÁŘE FILMU JE NEVYHNUTELNÉ, A PROTO TEN,
KDO SE CHCE I NADÁLE OPÁJET ILUZIONISTICKOU SŠELMILOU KINEMATOGRAFIÍ,
NECHŤ DALŠÍ STRÁNKY VŮBEC NEOTVÍRÁ.“
Toto doslova a do písmene velké provolání otevírá knihu Ponorná řeka kinematografie, jejíž vydání představuje v našem prostředí další z důležitých milníků Nakladatelství AMU. Zatímco v zahraničí po dlouhá léta vycházejí v různých publikačních formách řady příspěvků o experimentální kinematografii[1], …

Akira Kurosawa a jeho filmy: Existenciální obraz světa

Akira Kurosawa a jeho filmy: Existenciální obraz světa

Do sbírky velikánů autorské filmové tvorby, kteří se dočkali monografie v češtině, přibyl první asijský režisér, japonský klasik Akira Kurosawa. Tato volba překvapí snad jen tím, že přišla tak pozdě, vždyť Kurosawa patří mezi nejvlivnější postavy filmové historie a těší se značné popularitě i u českého publika. Luboš Ptáček studii pojal jako sérii analýz, z nichž každá zaostřuje pozornost na …

Genderové stereotypy v animované tvorbě Walta Disneyho

Genderové stereotypy v animované tvorbě Walta Disneyho

Počet knih věnujících se animované tvorbě letos na podzim navýšila vizuálně atypická publikace Genderové stereotypy v animované tvorbě Walta Disneyho, která vyšla v Edici PAF. Podtitul Ideologie, queer, diskursivní analýza přitom dával tušit, jakým způsobem bude tato kolektivní monografie, jež vznikla díky grantové podpoře výzkumu na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF UP v Olomouci, na tvorbu Disneyho studia nahlížet. Ve čtyřech …

Creative Commons License

KalendářPro kompletní výhled přejděte na stranu kalendáře.