Domů » Festivaly, Recenze

MFDF JIHLAVA 2014: V pirátských sitích obchodníků s příběhy

Na české poměry tematicky nezvykle ambiciózní dokumentární snímek Pirátské sítě mohl být první sondou do komunity somálských pirátů, která ještě před několika lety vzrušovala celý svět. Dnes z ní zůstaly pouze zbytky a z filmů, které vzhledem k obtížnému financování Čálkův a Zahradníčkův projekt předběhly, se stávají připomínky pomíjivého a fakticky již neexistujícího fenoménu. Nedobrovolná časová prodleva a zvláštní shoda okolností paradoxně napomohly tomu, že dvojice režisérů mohla podniknout daleko hlubší ponor do problematiky, než původně předpokládali. Již před samotným natáčením se jim podařilo odhalit azyl bývalých pirátů v Keňském Nairobi, na počátku filmu však tvůrci vrhají diváky přímo do situace, kdy je nutné původní plán dostat se na stopu pirátům stále operujícím na moři zásadně přehodnotit.

Právě v tomto okamžiku, kdy se tvůrci sami zapletou do sítě falešných výpovědí domnělých pirátů a hrozí ponížený návrat štábu domů, poskytne film divákůn unikátní možnost stát se svědky spontánního zrodu zcela nového úhlu pohledu na zvolenou problematiku. Takřka za pochodu a v sebereflektivním pojetí natáčení se komplikovanými kličkami a spiklenectvím vytváří působivý průnik do složitého systému, který představuje výnosný byznys s pirátskými příběhy. Společně s ním se rodí nevšední obraz africké mentality, v níž zcela chybí prostor pro západní pojem autenticity a samotný život afrických obyvatel se odhaluje jako těžko uchopitelný svět denních fantazií. Dobrodružná výprava za nebezpečnými muži  se tak mění v neméně vzrušující cestou za jedinci, co dokážou prohnaně pytlačit na mediálních obrazech. Zároveň s tím tito svébytní piráti hrají uvědomělou hru s touhou obrazotvůrců nalézt v těchto končinách pravdu, kterou v tomto případě nelze nikdy oddělit od stereotypních očekávání.

Výsledkem je působivý komentář o nemožné komunikaci kultur a o úspěšném způsobu vzdoru ze strany afrického obyvatelstva, které je schopno uhájit své pojetí reality i před největšími zpravodajskými agenturami. Davidu Čálkovi a Jakubu Zahradníčkovi se tak podařilo důsledným obratem přístupu navázat na nejlepší tradice kritického etnografického filmu a dotknout se v zamotané oboustranné hře plné překvapení nepostižitelného obrazu současné Afriky a jejích obyvatel. Pirátské sítě si zaslouží pozornost nejen díky dosud nejpronikavějšímu uchopení celého tématu somálských pirátských výprav, které ve vložené výpovědi skutečného bývalého piráta rovněž demytizuje samotnou příčinu jejich vzniku. Jako filmové dílo navíc působí výraznou energií. Přispívá jí pohotová Čálkova kamera výborně sžitá s africkým prostředím i neustále proměnlivý elektronický doprovod skupiny Midi Lidi šitý na míru jednotlivým situacím aniž by se přiblížil ilustrativnosti.

Stejnou měrou však snímek čerpá svou energii z upřímnosti tvůrců, kteří se v počáteční bezradnosti přesouvají na druhou stranu kamery, aby vzali situaci pevně do svých rukou, a především z jejich nasazení, jež postupně přerůstá v akci takřka špionážních rozměrů. Negativním důsledkem tohoto zápalu však je, že situace plynou v obdobném zmatku jako ve skutečnosti a tvůrci nepočítají s prostorem k občasnému pozastavení, aby více objasnili komplikované vztahy a role jednotlivých osob. Vznikají tím nejasnosti, které sice mohou přiblížit autentickou zkušenost aktérů, zbytečně však komplikují cestu k pochopení plných souvislostí. K tomu přispívá i méně důsledné vedení linie „konspirace“ vůči tvůrcům systému, jejíž průběh překrývá uspokojivěji dotažená osobnější linie s jedním z pěšáků organizovaného obchodu s příběhy. Občasná dezorientace však nakonec nenarušuje hlavní cíl, tedy proniknout k samotné otázce pravdy ve vztahu k africké mentalitě. K tomuto rozměru Pirátské sítě dospívají přirozeně na základě operativně promyšlené metody pozorování a participace na událostech, bez explicitních autorských komentářů, bez potřeby uměle vnášených esejistických prvků. A právě tato tvůrčí uměřenost vydatně přispívá ke vzniku výjimečného díla, které má velkou šanci oslovit širší mezinárodní publikum a snad i zahraniční distributory.

Jakub Jiřiště

Doporučujeme

Poznámky

Tento příspěvek byl napsán uživatelem dne 25. 10. 2014 ve 22.28 a zařazen do kategorie Festivaly, Recenze ..

Můžete příspěvek okomentovat nebo na něj upozornit ze své vlastní stránky. Pro aktuální přehled o diskuzi, můžete sledovat tyto komentáře přes RSS.

Toto je Gravatar-enabled weblog. Pro vytvoření svého vlastního avataru (ikonky) se stačí registrovat na Gravatar.

Nejnovější komentáře

Creative Commons License

KalendářPro kompletní výhled přejděte na stranu kalendáře.