Příspěvky od Martin Mišúr

Domů » Archiv autora » Martin Mišúr

MFF Karlovy Vary 2014: Maska šílenství

MFF Karlovy Vary 2014: Maska šílenství

Minulý rok byl na MFFKV v sekci Imagina uveden experiment režiséra Norberta Pfaffenbichlera Vyslanec stínů (2013), jehož společným jmenovatelem byl herec němé éry Lon Chaney. Pfaffenbichler shromáždil a sestříhal veškeré jeho dochované filmy, aby naznačil šíři Chaneyho herectví a působivé proměny gest či líčidel. Falešně vytvořená kontinuita mezi snímky vybízela k hledání znepokojivých i zábavných dvojsmyslů. Mimoto sdělovala mnohé o …

MFF Karlovy Vary 2014: Nepřítel třídy

MFF Karlovy Vary 2014: Nepřítel třídy

Mladý slovinský režisér Rok Biček představil na letošním MFFKV nápadně vyzrálý debut. Snímek Nepřítel třídy (2013) je natolik precizně vystavěný a suverénně zrealizovaný, že obohacuje filmy ze školního prostředí o velmi řídký jev – rovnováhu při zaznamenání jednotlivých komunit.
Biček se nevydal vyšlapanou stezkou jednostranné reflexe aspirací studentů. Tíhnul by tím totiž k přehnané idealizaci (Panu učiteli s láskou /1967/) a …

MFF Karlovy Vary 2014: Nepochopená

MFF Karlovy Vary 2014: Nepochopená

Pokud se filmař rozhodne tematizovat rozmanité třenice mezi dětmi a rodiči – potažmo obecně dospělými –, měl by zvážit, na čí straně vlastně stojí. Porozumět může oběma, ale styl či způsob vyprávění zpravidla inklinují jen k jedné. Dětská perspektiva svádí k ukvapenému vytažení škatulky „dětský film“, byť filmy s osmiletými titulními protagonisty mohou klidně oslovovat zejména dospělé publikum. Hledisko dospělých …

Sklony a poklony: Nad posledním filmem Alaina Resnaise

Sklony a poklony: Nad posledním filmem Alaina Resnaise

 
Původním záměrem bylo napsat nevybočující recenzi na Milovat, pít a zpívat, nejnovější film Alaina Resnaise, který shledávám krajně neuspokojivým. Prvotní impuls – hořce snímek sestřelit – se však pod vlivem inspirativních debat promísil s empatičtějším pohledem na věc a úsilím o postihnutí obecnějších fenoménů. Jinými slovy, čtenář by měl být předem varován, že možná nedostane, na co je v titulku …

Walesa – člověk naděje: Osamocený hrdina, nadále uzavřený a nedostupný

Walesa – člověk naděje: Osamocený hrdina, nadále uzavřený a nedostupný

Jak známo, příklady táhnou a odvážné činy by se měly pro jejich kolektivní uchování důsledně a hrdě připomínat. Filmař si ovšem zakládá na pořádnou svízel, pokud zamýšlí posadit na svůj pitevní stůl osobu dosud žijící, jejíž působení provází protikladné reakce. Natočit dostatečně sdělný a domněle vyvážený portrét se mění v pomyslné míchání tajemného lektvaru, u něhož spíše než na vhodně …

Borgman: Manuál k hladké destrukci ochablých západních rituálů

Borgman: Manuál k hladké destrukci ochablých západních rituálů

Nizozemský snímek Borgman (2013) režiséra a scenáristy Alexe van Warmerdama se nevysiluje soustavným křikem či patetickými gesty, neboť jeho hrdina má lakonicky jasné zadání – vyhledat vhodné zástupce komunity, vetřít se do jejich přízně, zneškodnit je a jít zase o dům dál. Jak náramně prosté, není-liž pravda? Znepokojivě hladký postup programově rezignoval na možné překážky, které mohly Borgmanovi (Jan Bivjoet) …

Nevyřčené dějiny Spojených států: Žalozpěv za analogie a záložní uspořádání narušených pořádků

Nevyřčené dějiny Spojených států: Žalozpěv za analogie a záložní uspořádání narušených pořádků

Na posledním MFFKV způsobil režisér Oliver Stone pořádný rozruch, jak se ostatně na osobnost jeho ražení sluší a patří. Vděčný formát tiskových konferencí posloužil levicovému tvůrci k ničím nerušené prezentaci ideových postojů. Jeho agitační rozjímání – očividně poučené – nad mezinárodně-politickou situací neustál český tisk, který se nenadále rozpomněl na svou úlohu ochránce hodnot. Činil tak nadsazeným varováním před nezodpovědnou …

Způsob zabíjení: Indonésie a antikomunismus aneb může být masový vrah současně dobrým vlastencem?

Způsob zabíjení: Indonésie a antikomunismus aneb může být masový vrah současně dobrým vlastencem?

Dokumentarista Joshua Oppenheimer splatil informační dluh, který má světová veřejnost vůči téměř půl století starým a vzdáleným zločinům proti lidskosti. Když na počátku roku 1965 převzala v Indonésii moc armáda, najala si zástupce podsvětí k vyvraždění velkého počtu místních komunistů, ideálně všech. Mezi více než jedním milionem mrtvých můžeme mimo komunistů a jejich sympatizantů nalézt rovněž etnické Číňany či nestranické …

Nesmělý potlesk integrační kinematografii

Nesmělý potlesk integrační kinematografii

K začátku prosince patří nadělování cen evropským filmovým počinům za uplynulý rok. A to hned na několika frontách – akademicky stavěné a prestižnější Evropské filmové ceny doprovází v krátkém sledu cena Lux, kterou uděluje Evropský parlament. Ani jedna akce není mediálně příliš vděčná, spíše umožňuje pochopit, jak se v žurnalistice definuje proklínané spojení vykazovat činnost. Pokud novinář v záchvatu rutiny …

Americká zima – Lesk a bída rozpínavosti

Americká zima – Lesk a bída rozpínavosti

Poselství dokumentárního filmu Americká zima (2013) není nikterak zastřené – americký sen coby horizont dosažitelných hodnot byl dle tvůrců zpochybněn, následky tohoto konstatování budou pro občany tragické. Formální aspekty následují tento nadmíru emotivní apel, proto zde není nouze o matky v slzách, zrezavělé poštovní schránky v dešti nebo panoramatické pohledy v mlze na okolní řeku. Jakožto okolnostmi nezasažený divák v …

Creative Commons License

KalendářPro kompletní výhled přejděte na stranu kalendáře.