Domů » Aktuálně

TZ: Academia film Olomouc

Ve dnech  13. – 18. dubna 2010 pořádá Univerzita Palackého v Olomouci již 45. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckého a dokumentárního filmu Academia Film Olomouc (AFO), který si po roce opět dává za cíl srozumitelně a fundovaně přiblížit prostřednictvím audiovize aktuální odborné a vědecké poznatky. AFO však rozhodně není uzavřenou akademickou akcí – klade důraz na diváckou pluralitu a dokazuje, že i naučné snímky a pořady mohu být strhující podívanou pro všechny generace.

Páteří festivalového programu budou letos opět soutěžní sekce, v jejichž rámci budou přihlášené snímky (natočené v letech 2008 a 2009) bojovat o cenu za nejlepší český a nejlepší světový populárně-vědecký dokument.

Kolekce snímků Světové soutěže nabízí strhující podívanou a klade provokativní otázky. Francouzské Dobrodružství antibiotik: mikrobi  vrací úder zpochybňuje lidské vítězství nad bakteriemi, Duše rostlin staví na hlavu obecné povědomí o „podřazenosti“ rostlin na evolučním žebříčku. Téma hranic poznání a výzkumu otevírá hned několik tvůrců. Australanka Andrea Ulbrick sleduje v Rodneyho revoluci robotů profesora MIT Rodneyho Brookse, jak se se svým týmem snaží sestavit prvního sociálně inteligentního robota, který bude schopen plně nahradit lidský kontakt, a zkoumá odvrácenou tvář použití technologií, např. ve vojenském průmyslu. Film Životní volba Karima Miského na příkladu pacientů a lékařů francouzské kliniky specializující se na riziková těhotenství ukazuje, jak možnost rozpoznat i nejjemnější odchylky od normy zároveň přináší novou a palčivou otázku – ukončit rizikové těhotenství, nebo porodit těžce postižené dítě? Existenciální rovinou technologií se s humornou, v důsledku však mrazivou nadsázkou zabývá holandský snímek Duše elektrospotřebičů, který ukazuje, jak se nám spotřebiče postupně stávají rovnocennými partnery, bez nichž nedokážeme žít. Po dvou letech se do světové soutěže vrací francouzský režisér a producent Thierry Berrod, a to hned se dvěma snímky. Svaté lejno se věnuje tématu, o němž se v lepší společnosti příliš často nemluví – zvířecím exkrementům a jejich všestrannému využití od stavebních materiálů po kosmetický průmysl. V dokumentu Od dítěte k polibku pak zachycuje proměny lidského mozku od narození k dospělosti a jejich vnější projevy. Souhra vizuální vytříbenosti s aktuálními společenskými i vědními tématy charakterizuje i ostatní soutěžní snímky.

Nesoutěžní část festivalového programu bude stejně jako v předchozích ročnících rozdělena do několika tematických bloků sdružených do sekce Studio, jež dává divákům jedinečnou možnost nejen zhlédnout po odborné i estetické stránce progresivní snímky, ale rovněž spatřit jejich tvůrce, poslechnout si přednášku na aktuální témata, jež tyto filmy otevírají, a diskutovat o nich s odborníky. Jedním z hlavních projektů letošního AFO bude představení Anarchismu coby způsobu myšlení a jednání z perspektivy jeho historického vývoje i aktuálních projevů. Snímek Emma Goldman (2003) o radikální aktivistce, která celý svůj život zasvětila boji za práva utiskovaných žen i mužů, za svobodu projevu a volné lásky, brilantním způsobem kombinuje její deníkovou výpověď, autentický vizuální materiál a fundovaný komentář renomovaných historiků. Anarchistická idea zaznívá naplno i z dalších snímků mapující jednotlivá anarchistická hnutí a jejich průkopníky: ve filmu Howarda Zinna Hlas lidu (2007) se na pódiu několika amerických divadel scházejí herci a hudebníci, kteří přeměňují oficiální historií umlčené hlasy v živoucí performanci. Ve snímku Továrna na souhlas: Noam Chomsky a média (1992) podává politický filozof a lingvista Chomsky s dechberoucí věcností obžalobu zdiskreditovaných sdělovacích prostředků. Nedílnou součástí těchto i dalších projekcí (filmy Lucio a Sacco a Vanzetti) bude beseda předních českých odborníků z řad politologů, filosofů i aktivistů, která chce toto téma osvobodit ze zajetí časté žurnalistické vulgarizace.

„Slovo anarchismus si během posledních dvou století získalo mnoho významů – někteří autoři tvrdí, že prinejmenším tolik, kolik se za tu dobu narodilo anarchistů. Společná byla vůle zpochybňovat a překonávat autority, která spojovala odpadlíky z řad ruské aristokracie jako Bakunina či Kropotkina, dělnické bojovníky i básníky či nověji stoupence kontrakultur. Pro někoho byl anarchismus především vizí nové společnosti bez utlačujících autorit, pro jiné představuje filozofii neustálého boje, odporu a zpochybňování jakýchkoli podob nadvlády,“ vysvětluje politolog a aktivista Ondřej Slačálek, který na AFO 2010 pronese o anarchismu přednášku.

Za jeden z konkrétních projevů současného anarchistického smýšlení lze považovat trn v oku obhájců soukromého vlastnictví – squatting. Snímky Stůl, postel, židle a 69, jež důsledně mapují nejen ideový prostor vybydlených domů a jejich nových obyvatel v evropských metropolích, ale i právní a sociální kontext squattování, bude možno konfrontovat s filmy Jana Hanuše reflektujícími prostředí české: Food Not Bombs a Squat Wars. Vyvrcholením této sekce nazvané Squat the World bude diskuse, v níž se střetne mj. mluvčí českých squatterů Jan Němec s ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem.

Další programový blok bude věnován bioakustice, interdisciplinárnímu oboru zkoumajícím zvukové projevy a vlastnosti živé přírody, v němž fyziologie, ekologie a neuropsychologie mají rovnocenné postavení jako estetika, muzikologie či teorie jazyka. Bioakustika hledá odpovědi na zcela esenciální otázky: Jakým způsobem zvířata komunikují? Jaká je podobnost mezi lidskou kulturou a světem zvířat? Provozují zvířata umění? Nastíněná témata budou nahlédnuta prostřednictvím přírodovědných dokumentů z produkce BBC a PBS (Neobyčejná zvířata, Proč ptáci zpívají, Život ptáků – signály a písně, Život mezi velrybami). Vybrané populárně-vědecké snímky prezentují zvukovou komunikaci ptáků, mořských savců a primátů, u kterých byla doposud nejpodrobněji zkoumána. Pestrý program shrnuje dosavadní historický vývoj a výzkumné trendy vědecké disciplíny, jež je i přes svůj nezměrný potenciál v českém prostředí téměř neznámá.

Na otázku, zda je propast zející mezi námi a zvířaty skutečně tak hluboká, jak na první pohled ukazuje historie lidské kultury, se pokusí odpovědět programová sekce Živí a mrtví: nejbližší příbuzní člověka. Darwinova evoluční teorie tento pohled na člověka v mnohém změnila, přesto se i nadále hledaly mezi lidmi a zvířaty spíše rozdíly: lidé na rozdíl od zvířat mají řeč, rozvitou komunikaci, předávají si kulturu, používají nástroje, pěstují umění… V dnešní době se však ukazuje, že spíše než bychom se od zvířat lišili jedinečnými vlastnostmi, máme je stejné, jen v určité kombinaci a ve vyšší míře rozvité. V dokumentárních snímcích Geniální lidoop, Jak se z nás stali lidé, Neandrtálci či Poslední lidoop bude před očima diváků zpochybněna chiméra lidské nadřazenosti a zkoumány paralely mezi lidmi a lidoopy či velrybami a delfíny. Téma prohloubí přednášky primatoložky Martiny Konečné, jež se této problematice věnuje v rámci doktorského studia na Harvardu, a etoložky Jaroslavy Valentové působící na Katedře obecné antropologie na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

V rámci doprovodného programu AFO 2010 bude v barokním festivalovém centru Konviktu prezentována unikátní výstava představující velkoformátové fotografie korony slunce, objevující se při jeho zatmění. Vznik fotografií, techniku snímání a zpracování přiblíží jejich autor, profesor na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, Miloslav Druckmüller.

Akreditace na festival Academia film Olomouc je navíc zcela ZDARMA!

KONTAKTY:

Tomáš Jirsa, media manager
media@afo.cz
GSM: +420 732 931 001

Matěj Dostálek, PR manager
pr@afo.cz
GSM: +420 775 095 485

www.afo.cz

Zdroj: Tisková zpráva Academia film Olomouc 2010

Doporučujeme

Odejít a odpovědět

Přidat příspěvek níže či na něj upozornit ze své vlastní stránky. Můžete také sledovat tyto komentáře přes RSS.

Udržujte pravidla diskuze. Vyjadřujte se k tématu. Žádné spamy.

Můžete použít tyto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tato stránka podporuje systém Gravatar. Pro vytvoření svého vlastního avataru (ikonky) se stačí registrovat na Gravatar.

Poznámky

Tento příspěvek byl napsán uživatelem dne 30. 3. 2010 ve 23.01 a zařazen do kategorie Aktuálně ..

Můžete příspěvek okomentovat nebo na něj upozornit ze své vlastní stránky. Pro aktuální přehled o diskuzi, můžete sledovat tyto komentáře přes RSS.

Toto je Gravatar-enabled weblog. Pro vytvoření svého vlastního avataru (ikonky) se stačí registrovat na Gravatar.

Nejnovější komentáře

Creative Commons License

KalendářPro kompletní výhled přejděte na stranu kalendáře.